CNT plus sp. z o.o.

83-010 Straszyn

ul. Leśna 7

Napisz do nas

biuro@cnt.gda.pl

Zadzwoń do nas

+48 58 302 00 32

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa CNT ma na celu utrzymywanie i ciągłe doskonalenie technicznej i ekonomicznej efektywności działalności Spółki, w celu zapewnienia konkurencyjności usług oferowanych dla przemysłu kolejowego.

 

Celami Firmy w zakresie Bezpieczeństwa Technicznego są:

 

 • Zapewnienie realizacji świadczonych usług w wymaganych terminach o najwyższym poziomie jakości, realizowanej w oparciu o analizy ryzyk wykonywane w całym cyklu planowania i realizacji usług.
 • Zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa produktów w trakcie jego eksploatacji,
 • Zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko.

 

CNT opracowała Politykę Bezpieczeństwa Technicznego, opierając ją na następujących zasadach:

 

 • Przejrzystość i uzasadnianie podejmowanych decyzji technicznych z jednoczesnym stosowaniem zasady przyjmowania do realizacji tylko zleceń, co do których istnieje pełne przekonanie, że firma spełni wszystkie wymagania jakościowe klienta,
 • Intensywny rozwój technologii i zarządzania kompetencjami pracowników przedsiębiorstwa,
 • Poziom bezpieczeństwa procesu sprzedaży oraz odpowiednio szybkie reagowanie na potencjalne problemy związane z produkcją lub dostawą do Klienta,
 • Zapobieganie negatywnym skutkom ekologicznym i społecznym,
 • Integracja działalności produkcyjnej i aktywności innych działów poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie wymaganych technik zarządzania,
 • Kształtowanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami i kontrahentami na podstawie wzajemnie korzystnej współpracy,
 • Doskonalenie jakości produktów, realizacja nowych rodzajów produktów, które są zgodne z najlepszymi światowymi standardami,
 • Zgodność procesów produkcyjnych oraz ciągły rozwój wyposażenia technologicznego i technologii,
 • Zapobieganie nieprzestrzegania i naruszenia przepisów;
 • Zgodność opracowywanych rozwiązań technicznych z wymaganiami i przepisami, dokumentacją techniczną i normatywną oraz wymaganiami Klienta a także przepisami prawnymi.

 

Właściciele deklarują, że Polityka Bezpieczeństwa została zakomunikowana pracownikom firmy a jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane.

Zadzwoń do nas

+ 48 58 302 00 32

Napisz do nas

biuro@cnt.gda.pl